Vyhlídkové plavby - Otvírání Máchova jezera

Vážení návštěvníci, 

dne 20. května proběhne na hlavní pláži v Doksech tradiční Otvírání Máchova jezera. K této příležitosti jsme pro vás nachystali několik plaveb.

Před začátekem akce vám zajistíme lodní přepravu z přístaviště Staré Splavy a po skončení bude zajištěna přeprava zpět.

Těšíme se na vás na palubě!